ساده سازی متن با شبکه عصبی بدون ناظر

ساده سازی متن

چکیده: در این نوشته، خلاصه و ترجمه‌ای از مقاله Unsupervised Neural Text Simplification را ارائه می‌دهم. این مقاله در اکتبر 2018 سابمیت شده ولی تا لحظه نگارش این نوشته هنوز انتشار رسمی نداشته است. در این مقاله برای اولین بار روشی جهت ساده سازی متن به صورت بدون ناظر به کمک شبکه عصبی پیشنهاد می‌شود[ادامه مطلب]